2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

  Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub 7. detsembril 2013 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor  15. - 16. veebruaril 2014 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad 2014. aasta suvel Taiwanil.