2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

  Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2014. Tööd saata aadressile   toomas@htg.tartu.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 14. - 15. märtsil 2014 Tartus.