2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

  Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 4. detsembril 2013.

Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 25. jaanuaril 2014 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 8. - 9. märtsil 2014 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased.

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev 4. aprillil 2014 Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  > matemaatika  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 3. - 15. juulini 2014 Lõuna - Aafrikas.