2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ INIMESEÕPETUS

INIMESEÕPETUS

  Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://teaduskool.ut.ee/olympiaadid

 

Inimeseõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 24. septembril 2013 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis.