2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

28. jaanuaril edastame Tallinna piirkonnavooru tulemuste protokolli matemaatikaolümpiaadi üleriigilisele ¾üriile.

Kõikidest piirkondadest (maakondadest, linnadest) laekunud protokollide alusel määrab üleriigiline ¾ürii igas klassis punktisumma alampiiri, millest alates kuuluvad õpilaste tööd üleriigilise ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal.

Hiljemalt 3. veebruariks edastame Tallinnast üleriigilisele ¾üriile nende õpilaste tööd, mis on saanud vähemalt ¾ürii määratud alampiiri jagu punkte.

TÜ Teaduskooli poolt 30.01. teatatud punktisumma alampiirid klasside kaupa: 7.kl - 28 punkti, 8.kl - 27 punkti, 9.kl - 16 punkti, 10.kl - 19 punkti, 11.kl - 15 punkti, 12.kl - 14 punkti.

Üleriigiline ¾ürii vaatab piirkondadest saabunud tööd läbi ning vajaduse korral ühtlustab hindamist.

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute (9. - 12. klass) nimekiri ja matemaatika huvipäevale kutsutute (7. - 8. klass) nimekiri avalikustatakse TÜ Teaduskooli olümpiaadide lehel hiljemalt 21. veebruaril.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor (9. - 12. klass) toimub 8. - 9. märtsil 2014 Tartu Ülikoolis.

Matemaatika huvipäev 7. - 8. klassi õpilastele toimub 4. aprillil Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilastele korraldatakse Tallinna Haridusameti poolt sõit Tartusse ja Tallinna tagasi tellitud bussiga.