2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ AJALUGU \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

Ajaloo-olümpiaadi üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased.

Lõppvooru kutsutute nimed teeb üleriigiline ¾ürii teatavaks hiljemalt 9. märtsil TÜ Teaduskooli olümpiaadide lehel www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid