2015/2016. õa \ TULE JA OSALE ! 

TULE JA OSALE ! 

 2015/2016. õppeaastal on Teil taas võimalus osaleda olümpiaadidel ja panna oma teadmised proovile ning saada juurde uusi teadmisi ja kogemuse võrra rikkamaks.   

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid 24 erinevas õppeaines. 

Et osaleda ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorudel), on kaks võimalust - 

*  kas võtta osa mõne olümpiaadi ülelinnalisest koolivoorust, näiteks bioloogias, geograafias,  matemaatikas, füüsikas, keemias, ajaloos või õpioskustes

*  või eelregistreerida end Tallinna piirkonnavoorul osalejaks emakeele-, saksa keele, soome keele, prantsuse keele, vene keel (võõrkeelena),lingvistika, loodusteaduste, informaatika, majanduse, kunsti - või muusikaolümpiaadil.

On ka võimalus saata emakeele, inglise keele, eesti keel (võõrkeelena), vene kirjanduse, usundiõpetuse või filosoofia kirjalik eeltöö üleriigilisele ¾üriile ja saades tööle positiivse hinnangu, kutsutakse Teid osalema olümpiaadi üleriigilisse lõppvooru.

Olümpiaadide infopäevad Tallinna õpilastele ja õpetajatele toimuvad 22.09 - 3.11.2015. Täpsem teave infopäevade kohta http://olympiaadid.haridus.ee   >  AJAKAVA

Schwerin - Tallinn matemaatikaolümpiaad 8. klassi õpilastele toimub 11. novembril 2015 Tallinna Südalinna Koolis. Palume õpilased olümpiaadile registreerida kooli matemaatikaõpetajal või õppealajuhatajal (vt juhendit). Registreerimise tähtaeg 3. november.  Schwerin - Tallinn matemaatikaolümpiaadi ülesanded on koostatud Saksamaal.

Igal aastal osalevad Eesti õpilased 11 rahvusvahelisel olümpiaadil. 2015/2016. õppeaastal võrdlesid 25 Tallinna õpilast oma teadmisi maailma parimatega, kaasa toodi 8 kuld-, 3 hõbe- ja 9 pronksmedalit.

Kogu info olümpiaadide ja võistluste kohta on juhendites  http://olympiaadid.haridus.ee 2015/2016.õppeaasta > õppeained.         

                                   Edukat osalemist olümpiaadidel ja ainevõistlustel!