2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ INGLISE KEEL

INGLISE KEEL

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavooru 2015/2016. õppeaastal ei toimu. 

2015/2016. õppeaasta inglise keele olümpiaadi eelvooru tööde (uurimistööd) esitamise tähtaeg on 18. jaanuar 2016.

Tööd esitada aadressile:

Üleriigiline inglise keele olümpiaad

Anglistika osakond

Tartu Ülikool

Ülikooli 18

50090 TARTU 

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 26. veebruaril 2016 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee