2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 22. veebruar 2016 aadressile  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 24. - 27. märtsil 2016 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub  2016. aastal Belgias.