2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ LOODUSTEADUSED

LOODUSTEADUSED

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 5. märtsil 206 Tallinna Pae Gümnaasiumis

Registreerimine Tallinna piirkonnavoorus osalemiseks kuni 12. veebruar 2016 aadressil  p.alonov@pae.tln.edu.ee  (vt juhendist registreerimistingimusi)

Väljavõte loodusteaduste olümpiaadi üleriigilise ¾ürii kirjast 29.02.2016: "Olümpiaaditöid hindab loodiusteaduste olümpiaadi ¾ürii ning esialgsed tulemused avalikustatakse TÜ Teaduskooli lehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid hiljemalt 26. märtsil 2016".

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor toimub septembris 2016 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline loodusteaduste olümpiaad (IJSO) toimub 2. - 11. detsembril 2015 Lõuna - Koreas.

Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad toimub 7. - 14. mail 2016 Eestis, Tartus.