2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6. - 7. klasside õpilastele toimub 13. jaanuaril 2016 ajavahemikus kell 10.00 - 14.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 14. jaanuaril kell 12.00 - 14.00. 

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 6. veebruaril 2016 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 5. - 6. märtsil Tartu Ülikoolis ja põhikoolide õpilastele 20. - 21. mail (toimumiskoht teatatakse hiljem). Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub  17. - 24. juuli 2016 Vietnamis.