2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 28. novembril 2015.

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2016.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 27. veebruaril 2016 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 9. - 10. aprillil 2016 Tartu Ülikoolis.

Astronoomia lahtine võistlus toimub 10. aprillil 2016 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 10. - 18. juulil 2016 Šveitsis.