2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Informaatikaolümpiaadi infopäev õpilastele ja informaatikaõpetajatele toimub 23. septembril algusega kell 15.30 Tallinna Reaalkoolis.

Informaatika lahtine võistlus toimub 12.10. - 18.10.2015 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub laupäeval, 5. detsembril 2015 Tallinna Reaalkoolis ja Tallinna Ühisgümnaasiumis (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor  13. - 14. veebruaril 2016 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad toimub 12. - 19. augustil Venemaal.