2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

Majandusolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Majandusolümpiaadi infopäev õpilastele ja majandusõpetajatele toimub 3. novembril 2015 algusega kell 15.30 Tallinna Reaalkoolis.

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 5. märtsil 2016 Tallinna Reaalkoolis. Olümpiaadil osalemiseks registreerida  hiljemalt 26. veebruaril aadressil  ene.saar@real.edu.ee 

Üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 12. klasside õpilastele 9. aprillil 2016 Tallinnas.