2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Matemaatikaolümpiaadi infopäev põhikooli (7. - 9.kl) matemaatikaõpetajatele toimub 30. septembril algusega kell 15.30 Tallinna 21. Koolis.

Matemaatikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub 9. detsembril 2015. 

Tallinna piirkonnavoor toimub 30. jaanuaril 2016 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 2. - 3. aprillil 2016 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev 8. aprillil 2016 Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid  > matemaatika. Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet  (vt Teade huvipäeval osalejatele aadressil http://olympiaadid.haridus.ee ).

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 6. - 16. juulil 2016 Hongkongis.