2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 8. veebruar 2016.

Tööd esitada aadressile  toomas@htg.tartu.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 18. - 19. märtsil 2016 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee