2015/2016. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

Soome keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Soome keele olümpiaadi eelvooru test saadetakse üleriigilise ¾ürii poolt koolidesse jaanuaris 2016.

Soome keele olümpiaadi lõppvoor toimub 8. aprillil 2016 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee