2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2019 aadressile  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 28. - 31. mätsini 2019 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub mais 2019. aastal Itaalias.