2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ ÜHISKONNAÕPETUS

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline voor toimub 8. veebruaril 2019. Olümpiaadil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Info eelregistreerimise kohta on Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 23. märtsil 2019 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee