2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ TEHNOLOOGIAÕPETUS

TEHNOLOOGIAÕPETUS

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info konkursi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 21. märtsil 2019 Tallinna Arte Gümnaasiumis.

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 12. aprillil 2019 Tallinna Ülikooli Räägu õppehoones.