2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6. - 7. klasside õpilastele toimub 5. detsembril 2018 ajavahemikus kell 10.00 - 14.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 6. detsembril 2018 kell 13.00 - 15.00. 

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 2. veebruaril 2019 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 9 - 10. märtsil Tartus ja põhikoolide õpilastele 17. - 18. mail (timumiskoht teatatakse hiljem). Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu kohta http://olympiaadid.haridus.ee