2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 15. jaanuaril 2019 koolides. 

NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub 2018/2019. õppeaastal kolmes koolis:

7.  klasside õpilastele 12. veebruaril 2019 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Reaalkoolis,

8. klasside õpilastele 12. veebruaril 2019 kell 12.00 - 14.30 Tallinna Reaalkoolis,

9. klasside õpilastele 12. veebruaril 2019 kell 9.00 - 11.30 Gustav Adolfi Gümnaasiumis,

10.-12. klasside õpilastele 12. veebruaril 2019 kell 12.00 - 14.30 Gustav Adolfi Gümnaasiumis

vene õppekeelega koolide 7. - 12. klasside õpilastele 12. veebruaril 2019 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis,

NB!  Piirkonnavoor on kõikide klasside (7. - 12.kl) õpilastele elektrooniline. 

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 10. - 11. mail 2019.

Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub 2019. aasta suvel Hong Kongis Hiinas.