KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 6. oktoobril 2018.

Ülelinnaline koolivoor toimub 10. detsembril 2018.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 26. jaanuaril 2019 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 22. märts - 23. märts 2019 Tartus. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased. 

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta on aadressil http://olympiaadid.haridus.ee 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi korraldab Tallinna Haridusamet.

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2019. aasta suvel Prantsusmaal.