2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 24. novembril 2018. 

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub teisipäeval, 27. novembril 2018.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 19. jaanuaril 2019 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. - 7. aprillil 2019 Tartus.

Astronoomia lahtine võistlus toimub 7. aprillil 2019 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 2019. aasta juulis Iisraelis.