2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

Piirkondadest laekunud matemaatikaolümpiaadi protokollide alusel määras üleriigiline ¾ürii igas klassis punktisumma alampiiri, millest alates kuuluvad tööd ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal.

Üleriigilise ¾ürii poolt määratud punktisummade alampiirid klasside kaupa:

12. klass -18 punkti, 11. klass - 24 punkti, 10. klass - 19 punkti, 9. klass - 30 punkti, 8. klass - 28 punkti, 7. klass - 31 punkti.

15. veebruaril edastasime üleriigilisele ¾üriile need Tallinna õpilaste tööd, mis said komisjoni poolt vähemalt ¾ürii määratud alampiiri jagu punkte. Üleriigiline ¾ürii hindab omalt poolt piirkondadest saabunud tööd, vajadusel ühtlustab tulemused ühtsete kriteeriumite alusel.

Kõigil õpilastel on võimalus vaidlustada punkte elektronkirjaga konkreetse klassi ülesannete kontrollijatele  alates hiljemalt 4. märtsist kuni 7. märtsini. Vastavad aadressid on toodud välja ¾ürii materjalides kontrollijate kommentaaride üldosa juures.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 13. - 14. aprillil 2019 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid  > matemaatika. Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet  (vt Teade huvipäeval osalejatele aadressil http://olympiaadid.haridus.ee ).

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 11. - 12. juulil 2019 Bathis, Ühendkuningriigis.