2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Matemaatikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub 10. jaanuaril 2019. 

Tallinna piirkonnavoor toimub 6. veebruaril 2018 Tallinna Tehnikaülikoolis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 13. - 14. aprillil 2019 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid  > matemaatika. Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet  (vt Teade huvipäeval osalejatele aadressil http://olympiaadid.haridus.ee ).

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 11. - 12. juulil 2019 Bathis, Ühendkuningriigis.