2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Informaatika lahtine võistlus toimub 15. - 21. oktoober 2018 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub laupäeval, 8. detsembril 2018 Tallinna Reaalkoolis.

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 16. - 17. veebruaril 2019 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee