2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2019.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 8. - 9. märtsil 2019 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee