2018/2019. ÕA \ ÕPPEAINED \ INIMESEÕPETUS

INIMESEÕPETUS

Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://teaduskool.ut.ee 

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor toimub 10. aprillil 2019 (elektooniline)  ja üleriigiline lõppvoor 8. mail 2019 Tallinnas.