2019/2020. ÕA \ TULE JA OSALE

TULE JA OSALE

2019/2020. õa on Teil taas võimalus osaleda olümpiaadidel ja panna oma teadmised proovile.   

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid 24 erinevas õppeaines. 

Ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorudel) osalemiseks on kaks võimalust - 

võtta osa mõne olümpiaadi ülelinnalisest koolivoorust, näiteks geograafias, bioloogias, matemaatikas, keemias, füüsikas, ajaloos, õpioskustes

eelregistreerida end osavõtjaks emakeele, inglise keele, saksa keele, prantsuse keele, soome keele, vene keel võõrkeelena,loodusteaduste, kunsti, informaatika või majanduse olümpiaadile.

On ka võimalus saata emakeele, eesti keel võõrkeelena, vene keel emakeelena, inglise keele, usundiõpetuse või filosoofia kirjalik eeltöö üleriigilisele ¾üriile ja saades tööle positiivse hinnangu, kutsutakse Teid osalema olümpiaadi üleriigilisse lõppvooru. 

Igal aastal osalevad Eesti õpilased rahvusvahelistel olümpiaadil. 2018/2019. õa võrdlesid 16 Tallinna õpilast oma teadmisi maailma parimatega, kaasa toodi 2 kuld-, 6 hõbe - ja 8 pronksmedalit.

Kogu info olümpiaadide ja võistluste kohta on juhendites  http://olympiaadid.haridus.ee 2019/2020.õppeaasta > õppeained.         

 

                               Edukat osalemist olümpiaadidel ja võistlustel!