2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ INGLISE KEEL

INGLISE KEEL

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

Kirjalike tööde esitamise tähtaeg 27. jaanuar 2020.

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. märtsil 2020 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee