2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ SAKSA KEEL

SAKSA KEEL

Saksa keele olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2020

Tööd tuleb esitada elektrooniliselt mailiaadressil saksaolumpiaadid@ut.ee

Saksa keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. märtsil 2020 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee