2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ SAKSA KEEL

SAKSA KEEL

Saksa keele olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2020

Saksa keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. märtsil 2020 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee