2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

Soome keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Soome keele olümpiaadi eelvooru test saadetakse üleriigilise ¾ürii poolt koolidesse jaanuaris 2020 pärast koolivaheaega.

Soome keele olümpiaadi lõppvoor toimub 17. aprillil 2020 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee