2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ PRANTSUSE KEEL

PRANTSUSE KEEL

Prantsuse keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Prantsuse keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 27. jaanuaril 2020 koolides (elektrooniline).

Olümpiaadil osalemiseks palume koolidel registreeruda hiljemalt 20. jaanuaril 2020.

Osavõtjate andmed - nimed, kool ja juhendava(-te) õpetaja(-te) nimed saata:

Põhikool: kateryn.rannu@tlu.ee

Gümnaasium: merilyn.meristo@tlu.ee

Prantsuse keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 23. märtsil Tallinna Ülikoolis.