2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ LINGVISTIKA

LINGVISTIKA

Lingvistikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Lingvistikaolümpiaadi eelvoor (piirkonnavoor) toimub 16. novembril 2019 Tallinna Ülikoolis.

Tallinna õpilastel palutakse registreeruda hiljemalt 8. novembril 2019 aadressil kristi.siirman@gmail.com, Kristi Siirman, tel 5656 7734.

NB! Teaduskooli poolt edastatud info kohaselt koroonaviiruse kõrgendatud ohu  tõttu 14. - 15. märtsil   lingvistikaolümpiaadi lõppvooru Tartus ei toimu.

 Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee