2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2020 aadressile  leoluks@hot.ee

NB! Teaduskooli teadeanne: koroonaviiruse  kõrgendatud ohu tõttu jääb filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor sel aastal ära.