2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2020.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 6. - 7. märtsil 2020 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee