2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6. - 8. klasside õpilastele toimub 4. detsembril 2019 ajavahemikus kell 9.00 - 15.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 9. - 12. klasside õpilastele toimub 5. detsembril 2019 kell 13.00 - 15.00. 

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 1. veebruaril 2020 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 7. - 8. märtsil Tartus ja põhikoolide õpilastele     15. - 16. mail Luua Metsanduskoolis. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu kohta http://olympiaadid.haridus.ee