2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 14. jaanuaril 2020 koolides. 

NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub 2019/2020. õppeaastal kolmes koolis:

7.  klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 8.30 - 10.30 Tallinna Reaalkoolis,

8. klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 11.00 - 13.00 Tallinna Reaalkoolis,

9. klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 9.00 - 11.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis,

10.-12. klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 12.00 - 14.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis

vene õppekeelega koolide 7. - 12. klasside õpilastele 12. veebruaril 2020 kell 9.00 - 11.00 Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis,

NB!  Piirkonnavoor on kõikide klasside (7. - 12.kl) õpilastele elektrooniline. 

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 8. - 9. mail 2020 (koht täpsustatakse).