2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

Majandusolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 4. märtsil 2020 Tallinna Reaalkoolis.

Üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 12. klasside õpilastele 4. aprillil 2020 Tallinnas.