KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 5. oktoobril 2019.

Ülelinnaline koolivoor toimub 9. detsembril 2019.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 25. jaanuaril 2020 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

NB! Teaduskooli teadeanne: Keemiaolümpiaadi ¾ürii otsustas, et koolinoorte keemiaolümpiaadi lõppvooru sellel aastal ei toimu.