KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 5. oktoobril 2019.

Ülelinnaline koolivoor toimub 9. detsembril 2019.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 25. jaanuaril 2020 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 20. - 21. märts 2020 Tartus. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased. 

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta on aadressil http://olympiaadid.haridus.ee 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev 17. aprillil Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi korraldab Tallinna Haridusamet.

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2020. aasta suvel Türgis.