KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 5. oktoobril 2019.

Ülelinnaline koolivoor toimub 9. detsembril 2019.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 25. jaanuaril 2020 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

NB! Teaduskooli teadeanne: Koroonaviiruse  kõrgendatud ohu tõttu on keemiaolümpiaadi lõppvoor teadmata ajaks edasi lükatud.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev 17. aprillil Tartus. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi korraldab Tallinna Haridusamet.

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2020. aasta suvel Türgis.