KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 5. oktoobril 2019.

Ülelinnaline koolivoor toimub 9. detsembril 2019.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 25. jaanuaril 2020 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

NB! Teaduskooli teadeanne: Vabariiklik keemiaolümpiaadi lõppvoor toimub 28. - 29. august Tartus, kui olukord riigis seda võimaldab.

Olümpiaadi lõppvooru kutsustud õpilastel tuleb võistluseks registreeruda hiljemalt 3. augustiks teaduskooli kodulehel.