2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 23. novembril 2019. 

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub teisipäeval, 26. novembril 2019.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 18. jaanuaril 2020 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 4. - 5. aprillil 2020 Tartus.

Astronoomia lahtine võistlus toimub 5. aprillil 2020 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee