2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 23. novembril 2019. 

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub teisipäeval, 26. novembril 2019.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 18. jaanuaril 2020 Tallinna Reaalkoolis.

NB! Teaduskooli teadeanne: Vabariikliku füüsikaolümpiaadi lõppvoor toimub teisipäeval, 9. juunil Eesti eri piirkondades. Lõppvooru kutsututega võetakse meili teel ühendust ning informeeritakse täpsest toimumiskohast ja -ajast.