2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 23. novembril 2019. 

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub teisipäeval, 26. novembril 2019.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 18. jaanuaril 2020 Tallinna Reaalkoolis.

NB! Teaduskooli teadeanne: Koroonaviiruse  kõrgendatud ohu tõttu on 4. - 5. aprillil toimuma pidanud füüsikaolümpiaadi lõppvoor teadmata ajaks edasi lükatud.

Astronoomia lahtine võistluse toimumine või ärajäämine selgub lähiajal.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee