2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

Piirkondadest laekunud matemaatikaolümpiaadi protokollide alusel määras üleriigiline ¾ürii põhikooli igas klassis punktisumma alampiiri, millest alates kuuluvad tööd ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal.

Üleriigilise ¾ürii poolt määratud punktisummade alampiirid klasside kaupa:

9. klass - 18 punkti, 8. klass - 23 punkti, 7. klass - 28 punkti.

13. veebruaril edastasime üleriigilisele ¾üriile need Tallinna õpilaste tööd, mis said komisjoni poolt vähemalt ¾ürii määratud alampiiri jagu punkte. Üleriigiline ¾ürii hindab omalt poolt piirkondadest saabunud tööd, vajadusel ühtlustab tulemused ühtsete kriteeriumite alusel.

®ürii avalikustab piirkondadeülesed tulemuste protokollid Internetis 10.-12. klasside osas hiljemalt 25. veebruaril 2020 ja 7.-9. klassides (koos punktumuutusega) hiljemalt 2. märtsil 2020. 

Punkte on võimalik vaidlustada 10.-12. klassides 27. veebruarini 2020 aadressil math.apellatsioon@olympiaadid.ut.ee ning 7.-9. klassides 4. märtsini konkreetse klassi ülesannete kontrollijate elektronpostiaadressil, mis tuuakse ära ¾ürii materjalides kontrollijate kommentaaride juures.

NB! Teaduskooli teadeanne: Koroonaviiruse  kõrgendatud ohu tõttu on matemaatikaolümpiaadi lõppvoor teadmata ajaks edasi lükatud. Samuti on edasi lükatud matemaatika huvipäev 7. - 8. klasside õpilastele.

Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid  > matemaatika. Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet  (vt Teade huvipäeval osalejatele aadressil http://olympiaadid.haridus.ee ).