2019/2020. ÕA \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Informaatika lahtine võistlus toimub 14. - 20. oktoober 2020 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub laupäeval, 7. detsembril 2019 Tallinna Reaalkoolis.

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 15. - 16. veebruaril 2020 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee