2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ LINGVISTIKA

LINGVISTIKA

Lingvistikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

NB! Seoses epidemioloogilise olukorraga EI TOIMU lingvistikaolümpiaadi eelvoor 14. novembril varem välja kuulutatud kohtades, vaid TOIMUB 3. detsembril veebi vahendusel. Veebipõhises eelvoorus saavad osaleda kõik eelvooru registreerunud õpilased. Täpsem informatsioon veebivooru kohta edastatakse hiljemalt 20. novembril TÜ teaduskooli kodulehel.

Lingvistikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 13. - 14. märtsil 2021 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee