2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2021.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 12. - 13. märtsil 2021 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee