2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ ÜHISKONNAÕPETUS

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline voor toimub 5. veebruaril 2021. Olümpiaadil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mis lõpeb 21. jaanuril 2021. Info eelregistreerimise kohta on Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 20. märtsil 2021 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee