2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ TENOLOOGIAÕPETUS

TENOLOOGIAÕPETUS

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info konkursi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 12. märtsil 2021 (toimumise koht täpsustub).

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 9. aprillil 2021 Tallinna Ülikoolis.