2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6. - 8. klasside õpilastele toimub 2. detsembril 2020 ajavahemikus kell 9.00 - 15.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 9. - 12. klasside õpilastele toimub 3. detsembril 2020 kell 13.00 - 15.00. 

NB! Bioloogiaolümpiaadi ülelinnalise koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate nõuete ja piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolivoorus osaleda.

NB! Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 30. jaanuaril 2021 erinevate algusaegadega viies erinevas koolis (vt juhendit).

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 6. - 7. märtsil ja põhikoolide õpilastele 14. - 16. mail. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu kohta http://olympiaadid.haridus.ee