2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 21. jaanuaril 2021 koolides. 

NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub õpilastele 9. veebruaril 2021 oma koolis (vt. juhendit). 

Piirkonnavoor on kõikide klasside (7. - 12.kl) õpilastele elektrooniline. 

NB! Geograafiaolümpiaadi ülelinnalise kooli- ja piirkonnavooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate nõuete ja piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolivoorus osaleda.