2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 21. jaanuaril 2021 koolides. 

NB! Geograafiaolümpiaadi ülelinnalise koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate nõuete ja piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolivoorus osaleda.

NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub 2020/2021. õppeaastal kolmes koolis:

7.  klasside õpilastele 21. veebruaril 2020 kell 8.30 - 10.30 Tallinna Reaalkoolis,

8. klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 11.00 - 13.00 Tallinna Reaalkoolis,

9. klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 9.00 - 11.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis,

10.-12. klasside õpilastele 11. veebruaril 2020 kell 12.00 - 14.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis

vene õppekeelega koolide 7. - 12. klasside õpilastele 12. veebruaril 2020 kell 9.00 - 11.00 Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis

Piirkonnavoor on kõikide klasside (7. - 12.kl) õpilastele elektrooniline.