KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Keemia lahtine võistlus toimub 3. oktoobril 2020.

Ülelinnaline koolivoor toimub 14. detsembril 2020.

NB! Keemiaolümpiaadi ülelinnalise koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi olümpiaadi koolivoorus osaleda.

NB! Seoses epidemioloogilise olukorraga toimub Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 23. jaanuaril 2021 erinevates Tallinna koolides (vt. juhendit).

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 26. - 27. märtsil 2021 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta on aadressil  http://olympiaadid.haridus.ee 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus 16. aprillil 2021. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2021. aastal Jaapanis.